Weermetingen tonen wereldwijde klimaatverandering

Klimaat en weer zijn onlosmakelijk verbonden. Het klimaat is het gemiddelde weer over een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar. Dat het klimaat verandert, kunnen we ook in Nederland zien door alle weermetingen naast elkaar te leggen. Daaruit blijkt dat het in de afgelopen decennia in Nederland in lente, zomer, herfst en winter langzaam steeds warmer wordt.

Daarnaast lijken ook de neerslagpatronen langzaam te veranderen, met bijvoorbeeld een toename van stevige buien in de tweede helft van de zomer.

Klimaat kent geen landsgrenzen

De meteorologische waarnemingen in Nederland staan niet los van de mondiale klimaatverandering; wereldwijd gaan overal de temperaturen gestaag omhoog. De gemiddelde gemeten opwarming sinds het begin van de 20e eeuw ligt rond 0,8 graden, met een waarneembare versnelling in de laatste decennia.

Temperatuur stijgt synchroon

De versnelde opwarming valt te verklaren door de snelle toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Natuurlijke klimaatfactoren, zoals zonne-variabiliteit, oefenen een veel kleinere forcerende kracht uit op het klimaatsysteem. Deze betrekkelijk geringe variaties lopen bovendien niet synchroon met de stijgende trend in de temperatuurgrafieken.

Recente klimaatrecords

Wereldwijd wordt in de 21ste eeuw record op record gebroken. 2013 eindigde volgens de Wereld Meteorologische  Organisatie (WMO) gemiddeld over de hele wereld op de gedeeld zesde plaats van warmste jaren sinds 1850. In de top 15 van warmste jaren vinden we alle jaren van de 21ste eeuw terug! 2010 en 2005 waren tot dusver de warmste jaren (gemiddeld over de hele wereld).

.

Reacties zijn gesloten.