Verzakte huizen door lage grondwaterstand

Als gevolg van de lage grondwaterstand zijn op diverse plaatsen in Nederland huizen verzakt. Alleen al bij de Gelderse gemeente Zevenaar kwamen zeker dertig meldingen binnen. De gemeente gaat een plan maken om inwoners te kunnen helpen. Dat staat in een motie die de gemeenteraad woensdagavond aannam. Is klimaatverandering de boosdoener of is het incidentele droogte?

“Die hulp is niet zozeer financieel, we wijzen woningeigenaren ook de weg naar bedrijven die kunnen helpen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “In 2006 hebben we na verzakkingen door droogte wél goedkope leningen verstrekt, omdat de rente toen heel hoog was. We sturen een woningbouwinspecteur naar alle adressen om te kijken hoe ernstig de situatie is. Er zijn drie niveau’s, variërend van hier en daar een scheurtje tot instortingsgevaar. Acuut instortingsgevaar is nog niet geconstateerd, maar het gaat wel om serieuze scheuren. Die moeten we goed monitoren.”

De meeste klachten komen uit een gebied waar in de jaren zeventig huizen rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd. Er zouden in heel Nederland 750.000 tot 1 miljoen woningen in kwetsbare gebieden staan. “Veel constructies kunnen best een geleidelijke verzakking aan”, zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis, waar veel woningeigenaren bij aangesloten zijn. De vereniging heeft zelf overigens nog geen meldingen ontvangen. “Meestal bellen mensen ons wel, maar het kan ook zijn dat ze rechtstreeks de verzekering bellen.”

Klimaatverandering of toch niet?

Het repareren van de schade kan tienduizenden euro’s kosten. “Verzekeraars mogen zelf bepalen wat ze wel en niet vergoeden”, vertelt Oscar van Elferen van de Bond van Verzekeraars. Zo zegt verzekeraar Univé nu al schade aan huizen als gevolg van een zakkend grondwaterpeil door een droge zomer niet te vergoeden, omdat het veroorzaakt is door een langlopend natuurverschijnsel: klimaatverandering. Interpolis daarentegen vergoedt juist weer wel. Funderingen vallen binnen de dekking van de opstalverzekering zolang er sprake is van een plotselinge gebeurtenis. En extreme droogte wordt gekenmerkt als een plotselinge gebeurtenis.

De opvatting van Interpolis is volgens onze meteorologen de juiste. Een droog jaar op zich kun je niet van te voren zien aankomen en is een extreem-weer-gebeurtenis. Dat geldt net zo goed voor 2018 als voor 1959 en 1976. De opwarming van de aarde veroorzaakt wel hogere temperaturen die leiden tot verdamping van meer vocht. Hierdoor worden zeer droge zomers in de toekomst nog droger. Of zulke droge zomers als dit jaar in de toekomst ook vaker voor zullen komen is niet duidelijk. Volgend jaar kunnen we te maken hebben met hevige plensbuien. De plensbuien op zich zijn dan ook een incident, maar de trend is wel duidelijk dat in een warmer klimaat de buien zwaarder worden.

Foto: ANP

Tags:

De brand, die Camp Fire is gedoopt, heeft al meer dan 3200 hectare in de as gelegd. Door de harde wind en de droogte van de afgelopen tijd grijpt het... Lees meer

Benzine tanken in Twente is duurder geworden door de lage waterstanden op de rivieren. Voorlopig blijven de rivierstanden erg laag. Lees meer