Duurdere benzine door lage waterstand

Na een periode van vier weken vrijwel droog weer is er afgelopen week enige neerslag gevallen in het Rijnstroomgebied. Daardoor is de waterstand in de Rijn bij Lobith iets gestegen naar +6,77 meter boven NAP. De waterstand in de Rijn en de Maas zal de komende tien dagen laag, maar min of meer stabiel, blijven. Dit resulteert in hogere transportkosten. Dat zien we onder andere terug in hoge benzineprijzen aan de pomp in Twente. 

Vanaf zaterdag gaat het regenen in de Alpen, zo’n 5 tot 10 millimeter, lokaal kan er 10 tot 20 millimeter vallen. Verder blijft het tot dinsdag, op een enkel lokaal buitje na, overwegend droog. Dinsdag regent het in het noorden van de Alpen. Na dinsdag blijft het nagenoeg droog.

Benzineprijzen in Twente fors gestegen

De scheepvaart op de Waal, de IJssel, Nederrijn en Lek ondervindt nog hinder van de lage waterstanden. De extra aanvoer van afgelopen week biedt volgens Rijkswaterstaat wel enige verlichting, maar schepen kunnen nog steeds veel minder lading vervoeren. Doordat schepen maar voor ongeveer 10 tot 20 procent beladen worden, stijgen de transportkosten. Zo is de benzineprijs in Twente al fors gestegen, omdat deze kosten aan de pomp worden doorberekend. Ook mogen schepen elkaar op enkele locaties niet passeren.

Verzilting rukt op

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van lichte verzilting. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor genomen heeft blijven onverminderd van kracht. Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. Rijkswaterstaat past het schutregime bij een aantal grote sluizen opnieuw aan om verzilting in West-Nederland te bestrijden.

Foto: ANP

Tags:

Als gevolg van de lage grondwaterstand zijn op diverse plaatsen in Nederland huizen verzakt. Is klimaatverandering de boosdoener? Lees meer

De Waddenzeedijk bij Finsterwolde wordt vandaag op de proef gesteld. Metershoge golven zullen de sterkte van de dijk testen. Lees meer