Vogels in Nederland profiteren van nat Afrika

vogels in Nederland profiteren van nat Afrika

Trekvogels die in Nederland broeden profiteren van overvloedige regenval in Afrika. Zo doen de purperreiger en de rietzanger het de laatste jaren aanzienlijk beter dan in de laatste decennia van de vorige eeuw. Dat blijkt uit de Vogelbalans 2019, die dinsdag is verschenen.

Sovon Vogelonderzoek houdt de Nederlandse vogelstand bij door middel van tellingen. Daaruit blijkt dat 40 procent van alle zangvogels naar Afrika trekt om te overwinteren. Landschappelijke veranderingen in Afrika hebben daarom grote invloed op de aantallen vogels die terugkeren naar Nederland, aldus Sovon.

Moerasvogels konden goed overleven in de Sahel, waar het al jaren meer regent dan ooit. Daarentegen gaat het minder goed met soorten als de tuinfluiter en de grauwe vliegenvanger, die ten zuiden van de Sahel in de savanne overwinteren. Ontbossing in Afrika brengt de zomertortel en de kwartel in de problemen.

Meer onderzoek

Sovon constateert dat van veel vogels, zoals de tuinfluiter en de nachtegaal, nog steeds niet bekend is waar ze precies overwinteren. De organisatie pleit voor uitbreiding van het onderzoek naar deze kwetsbare vogelsoorten.

Moeten de vogels binnenkort vluchten voor de kou in Nederland? Je leest het in ons weerbericht.

Foto: ANP

Tags:
tyfoon Kammuri trekt over Filipijnen en richt schade aan

Tyfoon Kammuri is aan land gekomen in de Filipijnen. De krachtige storm trekt in noordwestelijke richting over de eilandengroep en richt veel schade aan. Lees meer

dichte mist in Zuid-Nederland

In Brabant en Limburg is sprake van dichte mist. Daarbij is het zicht minder dan 200 meter. Het wegverkeer en vliegverkeer heeft last van de dichte mist. Lees meer