Dijken goed hersteld van droogte 2018

De dijken langs rivieren, kanalen en meren hebben zich goed hersteld van de extreme droogte van 2018. Droogtescheuren in de dijken zijn dichtgetrokken toen het eindelijk weer ging regenen. Ook het totaal verdroogde gras op de dijken is weer opgeleefd. Onkruid verdraagt de droogte beter dan gras. Deze zomer zal er daarom veel onkruid op de dijken staan.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer Stowa, het kenniscentrum van alle waterschappen. Stowa stelt ook richtlijnen op voor onder andere droogte-inspecties van dijken. Die zijn aan vernieuwing toe volgens de onderzoekers. De werkwijze van de verschillende waterschappen loopt nu flink uiteen, terwijl naar een uniforme aanpak wordt gestreefd.

Het onderzoek toont aan dat waterschappen bijna allemaal hun eigen maatregelen nemen. Zo begint een hoogheemraadschap al heel snel met het nathouden van veendijken om afschuiven van de dijk te voorkomen, maar een ander schap zegt dat dat niet helpt. Sommige schappen laten koeien en schapen van de dijk halen omdat begrazing de grasmat verzwakt. Andere schappen vinden dat teveel gedoe met te weinig effect.

Conditie gras

Waterschap Rivierenland heeft een hoeveelheid water vergelijkbaar met een enorme regenbui gestort op een dijkvak met heel veel droogtescheuren. Het bleek dat de gehavende dijk daar wel tegen kon. Dit experiment wordt mogelijk wetenschappelijk nader onderzocht, want de schappen willen graag weten wanneer het nodig is om scheuren te dichten. Alle schappen hebben te maken gehad met droogtescheuren, maar niet meer dan in andere droge jaren.

De conditie van de grasmat op de dijken baart alle schappen zorgen. Gras maakt een dijk steviger. De onderzoekers raden aan om dijken niet te maaien vlak voor een droge periode. Gemaaid gras droogt namelijk veel sneller uit.

Foto: ANP Kippa

Tags:

Noord-Korea lijdt onder een extreme droogte en chronische voedseltekorten. In 37 jaar is niet zo weinig neerslag gevallen, waardoor de oogsten mislukken. Lees meer

Na Londen, Kopenhagen, Houston, Sydney en Mexico-Stad is nu Nederland aan de beurt. Google gaat komend jaar de luchtvervuiling in Amsterdam meten. Lees meer