Verdubbeling economische schade door extreem weer

Economische schade veroorzaakt door klimaatgerelateerde rampen is meer dan verdubbeld in de afgelopen twintig jaar. Dat becijferde de Verenigde Naties.

Van 1998 tot 2017 kwam het totaal aan economische schade door rampen op 2,5 biljoen euro (2.500.000.000.000). 77 procent hiervan werd veroorzaakt door extreem weer, wat intensiveert door de opwarming van de aarde. De 2,5 biljoen staat tegenover de 1,1 biljoen euro aan schade tussen 1978 en 1997. Hiervan was toen 68 procent te wijten aan rampen als stormen, overstromingen en droogtes.

“We zien dat klimaatverandering een steeds grotere rol speelt bij het opjagen van de economische verliezen wereldwijd. En dit zal in de toekomst waarschijnlijk ook zo zijn”, aldus Ricardo Mena van de speciale VN-dienst voor rampenbestrijding. De VN waarschuwt dat extreem weer steeds vaker voor zal komen en heftiger zal zijn. De rampen als gevolg hiervan vertragen ook duurzame ontwikkeling, stelt de VN.

1,3 miljoen doden

Van de 7255 ernstige rampen tussen 1998 en 2017 is 90 procent klimaatgerelateerd. De meeste hiervan waren stormen en overstromingen. De grootst economische schade werd geleden in de Verenigde Staten: 820 miljard euro. Gevolgd door China (426 miljard) en Japan (326 miljard). In deze twee decennia kwamen 1,3 miljoen mensen om het leven door de rampen en raakten 4,4 miljard mensen gewond, ontheemd of afhankelijk van noodhulp. De helft van het aantal doden viel door aardbevingen en tsunami’s.

Alhoewel rijkere landen het hardst worden getroffen in absolute economische schade, hebben de rampen een veel grotere impact op arme landen, aldus de VN. Mensen in arme landen lopen zeven keer meer kans om door een dergelijke ramp om het leven te komen dan mensen in rijkere landen. Bovendien vormt het VN-rapport slechts het puntje van de ijsberg aangezien veel armere landen economische schade door rampen niet bijhouden.

Foto: EPA

Tags:

De zogenaamde eyewall van orkaan Michael is aan land gegaan in de VS. Er wordt grote schade verwacht door de wind en door overstromingen. Lees meer

Amsterdam gaat 'slimme' daken aanleggen op corporatiewoningen. De woningen zijn daardoor beter beschermd tegen extreme regenval of droogte en hitte. Lees meer